Algemene Voorwaarden

Wij maken graag duidelijke en begrijpelijke afspraken. Daarom zijn op al onze diensten de algemene voorwaarden van ICT~Office van toepassing. Deze voorwaarden bestaan uit één algemene basismodule en enkele afzonderlijke, specifieke modules. De algemene voorwaarden zorgen voor een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen de leverancier en de klant.


Deze voorwaarden kunt u hieronder downloaden:

Algemene Voorwaarden (Algemeen)
Module 1: Licentie voor programmatuur
Module 2: Software / Programatuur ontwikkeling
Module 3: Software / Programatuur onderhoud
Module 4: Software as a Service diensten
Module 5: Ontwikkeling / onderhoud website
Module 6: Webhostingdiensten
Module 7: Detacheringsdiensten
Module 8: Opleiding en trainingen
Module 9: Consultancy en projectmanagement
Module 10: Overige diensten


Indien wenselijk is het mogelijk om gebruik te maken van de Nederland ICT voorwaarden, welke recentelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Deze algemene voorwaarden zijn aangepast op nieuwe wet- en regelgeving, gerechtelijke uitspraken en nieuwe vormen van dienstverlening, zoals cloud computing. Deze vernieuwde versie draagt bij aan het vertrouwen tussen afnemer en aanbieder.