Colofon

Niets op deze website mag zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de eigenaar worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt worden of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Webdesign en technische realisatie:
Remarketeer

Fotografie:
De foto’s op onze website zijn gemaakt door fotografe Ineke van der Burg, alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan: Ineke van der Burg Fotografie. Alle overige foto’s zijn afkomstig van Unsplash en volledig rechtenvrij of zijn gemaakt in eigen beheer.

Disclaimer:
Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie op deze website.
Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. Lees daarom altijd onze disclaimer.

Privacy:
Wij trachten om iedereens privacy zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat iemands privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met de webmaster.

Vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem gerust contact met ons op via:

Remarketeer
Maashaven Z.Z. 2
3081 AE Rotterdam
Telefoon: 084-0036595
Email: info@remarketeer.nl